O projektu

Elektromobilita a smart grids. To jsou ústřední pojmy projektu Kvalifikace pro třetí tisíciletí v elektrotechnice (Q3MEE) vznikajícího v programu Erasmus +. V odvážném projektu se spojilo 8 partnerů z pěti evropských zemí. Koordinátor SŠEE Sokolnice tak vede tým složený z českých  odborných elektrotechnických škol a jedné slovenské a tréninkových center ze Španělska, Itálie a Německa. 

Inovativní projekt, který je realizován v průběhu tří let od 1.9.2016 do 31.8.2019, propojuje nejnovější technologické trendy s požadavky trhu práce po kvalifikované pracovní síle. Mezinárodní partnerství tak reaguje na poptávku pramenící z rozvoje nových technologií a s tím související potřebu reflektovat tento posun i v odborném vzdělávání.

Ambicí projektu je sblížit vzdělání v různých zemích a zajistit jeho porovnatelnost napříč Evropou. V projektu vznikne 5 vzdělávacích modulů pro oblasti elektromobility a smart grids s potenciálem zařadit se mezi oficiálně uznávané profesní kvalifikace.

Těmito moduly jsou:

  • Montér dobíjecích stanic
  • Opravář elektrických pohonů elektromobilů
  • Opravář elektrických přístrojů elektromobilů
  • Montér smart grids se zaměřením na rozvodné sítě
  • Montér smart grids domovních instalací.

Každý z modulů doplní vzdělávací materiály a e-learningový kurz přístupný široké veřejnosti (dostupný zde: elearning portál). Interaktivní výukové materiály v několika jazykových variantách umožní dálkový přístup pro zájemce z různých koutů Evropy. Jejich absolvováním účastníci získají prakticky využitelné znalosti a dovednosti vysoce ceněné zaměstnavateli v elektrotechnickém průmyslu.

Absolventi modulů tak zvýší svou kvalifikaci a uplatnitelnost nejen na národním, ale i na evropském trhu práce.

Potenciál vzdělávacích materiálů a modulů bude pilotně ověřen na cílových skupinách zaměstnanců, studentů odborných škol a zájemců o práci v souvisejících oborech, a to v České republice, na Slovensku, v Německu, Španělsku a Itálii.

Tento projekt je financován Evropskou komisí v rámci programu Erasmus+ a evidován pod číslem  2016-1-CZ01-KA202-024017.