6. Nadnárodní setkání v Praze

Praha | květen 2019

Je hotovo a přípravy na závěrečnou konferenci vrcholí

Na poslední setkání nemuseli partneři projektu daleko. V hojném počtu shledali v Praze v druhé polovině května 2019. Všechny učební materiály jsou již hotové a pilotní ověřování úspěšně ukončené. Posledním důležitým krokem tak bylo zorganizovat závěrečnou konferenci pro širokou veřejnost a představit výsledky tříleté práce.

Naposledy v projektu Q3MEE se partneři setkali v Praze. Šesté nadnárodní setkání 21. května bylo dovršením tříleté spolupráce. Hlavním programem byl nácvik příspěvků na závěrečnou konferenci, která se konala následující den.

V prostorách Centra odborné přípravy technickohospodářské tak proběhla malá generálka. Všichni partneři si vzájemně přednesli prezentace svých projektových výstupů a práce od začátku projektu. Cílem bylo stihnout celý příspěvek za patnáct minut. Většina partnerů se ukázala být na časový limit dobře připravená, což bylo s úlevou kvitováno. Vzhledem k tomu, že se jednalo o poslední setkání, bylo potřeba dořešit i všechny organizačně-technické otázky pro zdárné ukončení projektu.

Program setkání doplnila tradičně odborná exkurze - tentokrát na elektrotechnickou fakultu ČVUT – a chybět nemohla ani prohlídka historického centra světoznámé metropole.

Tak jako generálka dopadla dobře i závěrečná konference. Účast byla hojná. O elektromobilitě a smart grids si přišli poslechnout mimo jiné zástupci odborných středních škol (v některých případech i hodně zdaleka), elektrotechnických podniků, Asociace energetických manažerů, Svazu průmyslu a dopravy ČR nebo ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Některé školy o materiály již projevily zájem. Všechny učební texty budou pro širokou veřejnost po skončení projektu dostupné v záložce Výstupy projektu.