5. nadnárodní setkání v Bologni

Bologna | říjen 2018

Pilotní ověření má první výsledky, zatím pozitivní

V říjnu 2018 jsme vyrazili do Bologni na v pořadí páté nadnárodní projektové setkání. Po půl roce jsme se s partnery opět vzájemně informovali o pokroku projektových prací. Španělští a němečtí zástupci se již mohli pochlubit výsledky pilotního ověření učebních modulů. A zpětná vazby je zatím pozitivní.

Páté nadnárodní projektové setkání projektu Kvalifikace pro třetí tisíciletí nás ve dnech 11. a 12. října 2018 zavedlo do italské Bologni. Zástupci všech partnerů se potkali v metropoli regionu Emilia-Romagna, aby si vzájemně představili, jak pokračují v přípravách pilotního ověření ve svých domácích organizacích. Zástupci španělské Incomy a německého Tiboru již mohli prezentovat výsledky pilotního ověření, které u nich proběhlo ještě před koncem loňského školního roku. Oba partneři vyzdvihli potřebnost a užitečnost vzdělávacích materiálů pro elektromobilitu, kladně hodnotili i zájem studentů o učební moduly. Zároveň přednesli výzvy a určité připomínky, které během pilotního ověření vyvstaly.

Na druhý den setkání připravil YouNet – italská partnerská organizace – exkurzi do Istituto di istruzione superiore Aldini Valeriani Sirani (Vyší technický institut Aldini Valeriani Sirani), technického institutu, kde bude v Itálii probíhat pilotní ověření dvou učebních modulů projektu. Velká škola se spoustou studentů a oborů nám odkryla své laboratoře, které ukázaly mimo jiné pokročilou práci s 3D tiskem a robotikou, simulace následků zemětřesení nebo kreativní dílny pro výuku reklamní grafiky.

Také historické centrum významného italského univerzitního města se svými červenými cihlami a nekonečnými podloubími nás zlákalo k prohlídce.

Poslední nadnárodní setkání nás čeká v květnu 2019 v Praze, kde se také uskuteční závěrečná konference projektu. Projekt „Qualifications for the third millennium in electrical engineering“ (Q3MEE) je financovaný Evropskou Komisí v rámci programu Erasmus+.