2. nadnárodní setkání ve Velkých Kapušanech

Velké Kapušany | květen 2017

Partneři nezahálí a projekt úspěšně postupuje

Zdárný postup projektu Qualifications for the third millennium in electrical engineering (Q3MEE) zkontrolovali zástupci sedmi partnerských týmů na východním Slovensku. Druhé mezinárodní setkání projektu se uskutečnilo v přátelské atmosféře od 2. do 5. května 2017 u partnera z Velkých Kapušan.

Tříletý projekt, zaměřený na vzdělání v oblastech elektromobility a smart grids, se mohl pochlubit prvními výstupy. Pracovní týmy čtyř českých škol vytvořily osnovy a vzdělávací jednotky k pěti výukovým modulům, které v projektu vzniknou. Na setkání na Slovensku představili jednotky jejich autoři včetně zapracování připomínek zahraničních partnerů. Všichni zástupci jednotky odsouhlasili a dohodli se na následném postupu. Dalšími kroky v projektu je zpracování výukových materiálů a e-learningu, jejichž dokončení je plánováno na konec září tohoto roku.  

V rámci pracovního programu účastníci setkání navštívili Východoslovenskou energetiku a Technickou univerzitu v Košicích. Obě instituce spolupracují při rozvoji elektromobility a smart grids na Slovensku.